Presentació

En aquest blog hi trobareu relats breus que fan referència a episodis puntuals de la història de la medicina, en el meu criteri interessants o curiosos, que han tingut un protagonista conegut. També en trobareu d’altres amb un protagonista poc o gens conegut, que mereixeria ser-ho, i finalment també breus biografies de grans metges que han fet aportacions transcendentals, però que no han passat a la història com a primeres figures.

Cada relat comportarà poca estona per llegir-lo, però segurament us aportarà una visió que no coneixíeu. Trobareu dues entrades per setmana, sense cap ordre cronològic, ni temàtic.

Durant aquests mesos de COVID 19 he tingut molt temps per llegir llibres i articles d’història de la medicina. De cada article o capítol de llibre en feia fitxes, així com de la vida i de les obres dels diferents personatges que anaven apareixent en les meves lectures.

He pensat que podria compartir el contingut d’aquestes fitxes amb persones interessades amb la història, amb el ben entès que l’autor d’aquestes entrades no és un historiador, sinó només un metge interessat en la història, i amb voluntat divulgativa. Em satisfarà si aconsegueixo entretenir als lectors, i encara més si puc ensenyar-los alguna cosa. També els hi agrairé que em facin les observacions dels meus errors o inexactituds que em permetin esmenar-los.

Entrades recents

Quan i qui comença l’especialitat de la medicina del treball?

Avui dia la Medicina del Treball és una especialitat perfectament consolidada, i per tant perfectament coneguda, però potser no és tan conegut el seu origen ni a qui es deu la primera formulació de la necessitat que els metges es preocupin de les malalties que apareixen relacionades amb el treball, les que avui coneixem com […]

Ignasi Ponsetí, l’inventor d’un tractament no quirúrgic del peu bot

El nom d’Ignasi Ponsetí està lligat a la tècnica de reparació del peu bot, malformació del peu que en llenguatge científic es coneix com peu equinovar. És un trastorn congènit, consistent en una deformació dels ossos, músculs i tendons del peu, que adopta una posició mirant cap avall i cap endins, situació que impedeix caminar […]

Vols rebre alertes al mail?